АЭА аумағында салық салу

 1. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым немесе дара кәсіпкер арнайы экономикалық аймақтың аумағында орналасқан және қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері (салық салу объектілері) бойынша жер салығының, мүлік салығының және бюджетке төленуге жататын жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының сомасын айқындау кезінде есептелген салықтың және (немесе) төлемақының сомасын 100 пайызға азайтады.

Қызметін арнайы экономикалық аймақтың аумағында жүзеге асыратын ұйым бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру нәтижесі болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынған кірістер бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.

Арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым немесе дара кәсіпкер тиісті басым қызмет түрі және өзге де қызмет түрлері бойынша салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есебін жүргізеді.

Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шартты бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес салықтар мен төлемақы бойынша преференциялар шартты бұзу үшін себеп болып табылатын бұзушылыққа жол берілген салық кезеңі басталған күннен бастап жойылады.

Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясы шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде Шартты бұзуға себеп болып табылған бұзушылық күнін көрсете отырып, олармен шарт бұзылған арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары туралы мәліметтерді осындай қатысушылардың орналасқан жері бойынша салық органдарына ұсынады.

Бұл ретте салық төлеуші шартты бұзу себебі болып табылатын бұзушылыққа жол берілген салық кезеңі үшін қосымша салық есептілігін шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей табыс етуге міндетті.

Салық кодексінің ережелерін қолдану мақсаттары үшін бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін заңды тұлға да қызметін арнайы экономикалық аймақтың аумағында жүзеге асыратын ұйым деп танылады:

 1. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес" инновациялық технологиялар паркі " арнайы экономикалық аймағының қатысушысы болып табылады;
 2. орналасқан жері бойынша салық төлеуші ретінде тіркелген;
 3. өкілдіктерді қоспағанда, филиалдары мен өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері жоқ;
 4. "инновациялық технологиялар паркі"арнайы экономикалық аймағын құру мақсаттарына сәйкес келетін қызметтің басым түрін жүзеге асырады.
Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар мен дара кәсіпкерлерге мыналар жатпайды:
 1. жер қойнауын пайдаланушылар;
 2. Салық Кодексінің 462-бабының 6) тармақшасында көзделген акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар;
 3. арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;
 4. инвестициялық салық преференцияларын қолданатын (қолданған) ұйымдар-Инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша;
 5. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын (іске асырған) ұйымдар;
 6. ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.

Инвестициялық және арнайы инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде ҚҚС-тан босату

Шикізат және (немесе) материалдар импортын ҚҚС-тан босату

Салық кодексінің 399-бабы 1-тармағының 14-тармақшасына сәйкес инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізаттың және (немесе) материалдардың импорты мынадай шарттарға бір мезгілде сәйкес келген кезде қосылған құн салығынан босатылады:

 • шикізат және (немесе) материалдар импорты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен инвестициялық келісімшарт шеңберінде қосылған құн салығынан босатылатын шикізаттың және (немесе) материалдардың тізбесіне енгізілген;
 • шикізатты және (немесе) материалдарды әкелу Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген құжаттармен ресімделген;
 • әкелінген шикізатты және (немесе) материалдарды қосылған құн салығын төлеуші талап қою мерзімі шегінде инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі қызметті жүзеге асыру кезінде ғана пайдаланатын болады.
Инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар саласындағы заңнамасына сәйкес жасалған инвестициялық келісімшартқа қосымша болып табылатын жұмыс бағдарламасында көзделген тіркелген активтер пайдалануға енгізілген айдың 1-күнінен бастап қатарынан бес жыл мерзімге беріледі. Егер жұмыс бағдарламасында екі және одан да көп тіркелген активтерді енгізу көзделген жағдайда, инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату мерзімін есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша бірінші тіркелген актив пайдалануға енгізілген айдың 1-күнінен бастап жүргізіледі.

Тауарларды еркін айналым не ішкі тұтыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына шығарған күннен бастап бес жыл ішінде осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда импортталатын шикізат және (немесе) материалдар бойынша қосылған құн салығы оларды әкелу кезінде импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде өсімпұл есептеле отырып төленуге жатады.

Импорты инвестициялық келісімшарт шеңберінде қосылған құн салығынан босатылатын шикізат пен материалдардың тізбесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 140 бұйрығымен бекітілген.

Арнайы инвестициялық жоба

Салық кодексінің 399-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес көлік құралдары және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасы құрамындағы шикізаттың және (немесе) материалдардың, сондай-ақ "Qyzyljar" арнайы экономикалық аймағының еркін қоймасының немесе еркін кедендік аймағының кедендік рәсіміне орналастырылған олардың құрауыштарының импорты қосылған құн салығынан босатылады.:
 • индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Көлік құралдарын өндіруші;
 • индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен ауыл шаруашылығы техникасын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан ауыл шаруашылығы техникасын өндіруші болып табылады.
Салық кодексінің 399-бабының 3-тармағына сәйкес инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен арнайы инвестициялық келісімшарт жасасқан заңды тұлға мынадай шарттар сақталған кезде арнайы экономикалық аймақтың немесе еркін қойманың аумағында өндірілген дайын өнім құрамындағы тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын төлеуден босатуды қолдануға құқылы:
 • тауарлар еркін кеден аймағының немесе еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған;
 • еркін кеден аймағының немесе еркін қойманың кедендік рәсімі ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен аяқталады;
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес дайын өнімнің құрамындағы тауарларды сәйкестендіру жүзеге асырылды.

КТС

Жаңа өндірістер құру және (немесе) жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту, жаңарту жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйым:

 1. инвестициялық келісімшартта көрсетілген қызметтің басым түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістер бойынша корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.
Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйымның басымдыққа жатпайтын өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстарына жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен корпоративтік табыс салығы салынуға тиіс.

Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйым инвестициялық келісімшарт шеңберінде қызметтің басым түрі бойынша салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есебін жүргізеді.

Инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарттар бойынша осы тармақты қолданудың шекті мерзімі:

1) жаңа өндірістер құру бойынша:
 • инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдың 1 қаңтарынан басталады;
 • инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан он жылдан кешіктірілмей аяқталады;
2) Осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша:
 • инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт шеңберінде өнім шығаратын соңғы тіркелген активті пайдалануға беру жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан басталады;
 • инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт шеңберінде өнім шығаратын соңғы тіркелген активті енгізу жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан үш жылдан кешіктірілмей аяқталады;
3) инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшартта көзделген өнім шығаратын тіркелген активтерді кезең-кезеңімен енгізу кезінде жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша жүзеге асырылады:
 • инвестициялық келісімшарт шеңберінде өнім шығаратын тіркелген активті пайдалануға беру жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан басталады;
 • инвестициялық келісімшарт шеңберінде пайдалануға берілген өнімді шығаратын тіркелген активті енгізу жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан үш жылдан кешіктірілмей аяқталады.
Жер салығы

Жаңа өндірістер құру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйым инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын есептеу кезінде жер салығының тиісті мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолданады.

Осы тармақтың бірінші бөлігін қолданудың шекті мерзімі:
 1. жаңа өндірістер құру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыруға инвестициялық келісімшарт жасалған айдың 1-күнінен басталады;
 2. жаңа өндірістер құру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан он жылдан кешіктірілмей аяқталады.
Осы ережелер инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскесін немесе оның бір бөлігін (ондағы үйлермен, құрылыстармен, құрылыстармен бірге не оларсыз) мүліктік жалдауға (жалға алуға), өзге де негіздерде пайдалануға берген жағдайларда қолданылмайды.

Мүлік салығы

Жаңа өндірістер құру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйым Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген объектілер бойынша мүлік салығын салық базасына 0 пайыз мөлшерлеме бойынша есептейді.

Осы ережені қолданудың шекті мерзімі:
 1. бірінші актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында ескерілген айдың 1-күнінен басталады;
 2. бірінші актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында ескерілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан сегіз жылдан кешіктірілмей аяқталады.
Бұл ережелер Салық салу объектілерін пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға беру жағдайларында қолданылмайды.

Салық кодексінің 712-бабының ережелері, егер жаңа өндірістер құру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшартта мынадай талаптарды қолдану көзделген болса, қолданылады:
 • Салық кодексінің 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайту;
 • жер салығы ставкаларына 0 коэффициенті;
 • мүлік салығын есептеу кезінде салық базасына 0 пайыздық мөлшерлеме.

Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйымдарға салық салу

Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйым бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін заңды тұлға болып табылады:

 1. инвестициялық басым жобаны іске асыруды және салықтар бойынша преференциялар беруді көздейтін Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес инвестициялық келісімшарт жасасқан адамдар;
 2. инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін айқындалған қызметтің басым түрлерінің тізбесіне сәйкес келетін қызмет түрлерін жүзеге асырады;
 3. арнайы салық режимдерін қолданбайды.

Салықтар

1. Корпоративтік табыс салығы (КТС)

Жалпы КТС мөлшерлемесі салық салынатын табыстың 20% құрайды. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме немесе қабылдау арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары корпоративтік табыс салығын төлеушілер болып табылады. Қазақстан Республикасындағы көздерден түсетін кірістер.

Корпоративтік табыс салығының объектілері:

 1. салық салынатын табыс;
 2. төлем көзінен салық салынатын табыс;
 3. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы.

Қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық салынатын кірістер тізбесі толықтырылды, оған сондай-ақ Салық заңына сәйкес айқындалатын бақыланатын шетелдік компаниялардың және бақыланатын шетелдік компаниялардың тұрақты мекемелерінің жиынтық пайдасы кіреді.

Бақыланатын шетелдік компаниялар (CFCs)

Қазіргі уақытта көбірек мемлекеттер өздерінің салық заңнамасында бақыланатын шетелдік компаниялар үшін салық төлеуден жалтаруға қарсы тұруға бағытталған ережелерді қабылдауда. Қазақстан да шет қалмайды.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап резидент заңды немесе жеке тұлғаның кірісіне оның бақыланатын шетелдік компаниясының (ШФК) пайдасы кіреді.

Бақыланатын шетелдік компания бір уақытта келесі шарттарға жауап беретін тұлға болып табылады:

1) мұндай тұлға мынадай тұлғалардың бірі болып табылса:

 • резидент емес заңды тұлға;
 • заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың өзге шетелдік нысаны (бұдан әрі – ұйымның басқа нысаны);

2) есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мұндай тұлға мынадай шарттардың біріне сәйкес келсе:

 • қатысу үлесінің (дауыс беретін акцияларының) 25 және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұсынылған немесе конструктивті түрде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды немесе жеке тұлғаға (осы тараудың мақсаттары үшін – резидент) тиесілі болса;
 • тұлға бақылау арқылы резидентпен байланысты (резиденттің тұлғаға тікелей немесе жанама, немесе конструктивті бақылауы болған жағдайда);

3) мұндай тұлға мынадай шарттардың біріне сәйкес келсе:

 • резидент емес заңды тұлғаның немесе ұйымның өзге нысанындағы осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалатын табыс салығының тиімді ставкасы 10 пайыздан аз болса;
 • резидент емес заңды тұлға немесе ұйымның өзге нысаны тіркелген не құрылтай құжаты (құру құжаты) тіркелген не кірістер мен шығыстардың есебін жүргізу немесе ұйымның басқа нысанындағы активтерді басқару жүктелген қатысушы болып табылады салық салу жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген.

Бұл өзгерістер ішінара ЭЫДҰ базасының эрозиясын және кірісті ауыстыру жобасын әзірлеуге және ЭЫДҰ Бақыланатын шетелдік компаниялар үшін тиімді ережелерді әзірлеуге қатысты қорытынды есебіне байланысты жаһандық салық реформаларына негізделген (OECD BEPS Action 3: 2015 Қорытынды есебі «Тиімді бақыланатын шетелдікті жобалау» компания ережелері»).

Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілді, (https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016404).

645-бапқа сәйкес қызметі Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайтын резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыстары төлем көзінен корпоративтік табыс салығын салуға жатады. шегерімдерсіз. Төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша корпоративтік табыс салығын есептеуді және ұстауды салық агенті:

 1. резидент емеске табыс төленген күннен кешіктірмей - есептелген және төленген кіріс бойынша;
 2. белгіленген мерзімнен кешіктірмей 315-баптың 1-тармағы Салық кодексінің корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны беру үшін – есептелген және төленбеген кірістер бойынша шегерімге жатады.

Бұл ретте салық агенті резидент емеске кірісті төлеу нысаны мен орнына қарамастан төлем көзінен КТС ұстайды.

мынадай мөлшерлемелер бойынша:

 1. тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары – 15 пайыз;
 2. тәуекелді қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары – 5 пайыз;
 3. халықаралық тасымалдау қызметтерін көрсетуден түсетін кірістер – 5 пайыз;
 4. құн өсімі, дивидендтер, сыйақылар, роялти - 15 пайыз;
 5. табыстың барлық басқа түрлері – 20 пайыз.

Салық салудың жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген тұлғаның кірісі бекітілген айналдыру  (https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016404) 20 пайыздық ставка бойынша төлем көзінен салық салуға жатады.

2. Жеке табыс салығы (ЖТС)

5% ставка бойынша салық салынатын дивидендтер түріндегі кірістерді қоспағанда, табысқа 10% мөлшерлеме бойынша PIT салынады. Төлем көзінен салық салынатын табыс салығын есептеуді, ұстауды және төлеуді салық агенттері жүргізеді.

3. Әлеуметтік салық

Әлеуметтік салықты төлеушілер: жеке кәсіпкерлер, жеке тәжірибелік дәрігерлер, Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары, егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар, қызметін құрылымдық бөлімше арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар тұрақты мекеме құру.

Әлеуметтік салық мына ставка бойынша есептеледі:

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 9,5 пайыз;

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 11 пайыз.

4. Қосылған құн салығы (ҚҚС)

Қосылған құн салығының ставкасы 12 пайызды құрайды және салық салынатын айналым мен салық салынатын импорт сомасына қолданылады.

Міндетті қойылым

Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар – резиденттер, резидент еместер, дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, егер айналым сомасын есепке қою мақсатында айналым сомасы шектелген болса, қосылған құн салығы бойынша міндетті есепке қоюға жатады. ҚҚС күнтізбелік жыл ішінде мөлшерінен  30 000 есе асып түседіайлық есептік көрсеткішреспубликалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданысқа енгізіледі ( 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2 917 теңге ).  

Бұл тұлғалар орналасқан жері бойынша салық органына тапсыруға міндетті салық декларациясы қосылған құн салығын есепке алуды тіркеу туралы.

Салық өтініші айналымның ең төменгі айналымнан асып кетуі келесі жолдардың бірімен болған айдың соңынан бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі:

 1. алдын ала ескертусіз қағазда;
 2. электронды түрде.

Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ​​ретінде тіркеу есебіне қою мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілерге жатады:

 1. бензин (авиацияны қоспағанда), дизель отынын өндіру;
 2. бензинді (авиациялықты қоспағанда), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу;
 3. этил спиртін және (немесе) алкогольді сусындарды өндіру;
 4. алкоголь өнімдерін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу;
 5. темекі бұйымдарын өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;
 6. ойын бизнесі;
 7. өндіру, құрастыру (толық жинақ) акцизделетін тауарларболжанған 462-баптың бірінші бөлігінің 6) тармақшасы осы Кодекстің;
 8. тауарлардың электрондық саудасы...

Ерікті қойылым

Жоғарыда аталмаған тұлғалар, яғни. Салық кодексіне сәйкес ҚҚС бойынша міндетті тіркеуге жатпайды, өтінім беру арқылы қосылған құн салығы бойынша есепке тұруға құқылы. салық декларациясы қосылған құн салығын есепке алуды мынадай тәсілдердің бірімен тіркеу кезінде:

 1. алдын ала ескертусіз қағазда;
 2. электронды түрде;
 3. резидент заңды тұлғаны Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркеген кезде.

Қосылған құн салығы бойынша ерікті есепке қоюға құқығы жоқ:

 • дара кәсiпкер болып табылмайтын жеке тұлғалар, жеке практикамен айналысатын тұлғалар;
 • мемлекеттік органдар;
 • Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместер;
 • резидент заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері;
 • казинолар, ойын автоматтары залдары, лотереялар, букмекерлік кеңселер., құмар ойындарға салық салынатын қызметке сәйкес.

Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айналымы мен импорты ҚҚС-тан босатылатын тауарлардың (қызметтердің) тізбесі белгіленген.

5. Акциздер

Акцизделетін тауарлардың тізбесі, сондай-ақ акциздердің сомасын есептеу ставкалары Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 462-463-баптарында көрсетілген.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және осы аумаққа әкелінетін объектілер:

1) алкогольдің барлық түрлері;

2) алкогольдік сусындар;

3) темекі бұйымдары;

4) электронды темекіде қолдануға арналған қыздырылған темекі бар өнімдер, құрамында никотин бар сұйықтықтар;

5) бензин (авиацияны қоспағанда), дизель отыны;

6) шағын автобустарды, автобустарды және троллейбустарды қоспағанда, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын 10 және одан да көп адамды тасымалдауға арналған автокөлік құралдары;

қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын адамдарды тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер мен басқа да автокөлік құралдары (мүгедектерге арнайы әзірленген қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);

жүк салонынан қатты стационарлық қалқамен бөлінген, қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын жүктерге арналған платформасы және жүргізуші кабинасы бар жеңіл автомобильдің шассиіндегі моторлы көлік құралдары (қолмен немесе қолмен басқарылатын автомобильдерден басқа) мүгедектер үшін арнайы әзірленген басқару адаптері);

7) шикі мұнай, газ конденсаты;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы бұйымдар.

Акциз мөлшерлемелері заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолютті мөлшерде белгіленеді. Мысалы: 600 теңге/литр.

6. Ренталық салық

Төлеушілер: шикі мұнайды және шикі мұнай өнімдерін экспортқа өткізетін жеке және заңды тұлғалар , мыналарды қоспағанда:

 • Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 722-бабының 1-тармағында көрсетілген келісімшарттар бойынша өндірілген шикі мұнайдың, газ конденсатының көлемін экспорттайтын жер қойнауын пайдаланушылар;
 • Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторында орналасқан (орналасқан) және (немесе) осы Кодексте белгiленген көмiрсутектер кен орындарының жоғарғы нүктесiнiң тереңдiгi бар кен орындарында көмiрсутектердi өндiруге немесе барлауға және өндiруге арналған келiсiмшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар. тау-кен учаскесінде немесе көмірсутектерді өндіруге немесе барлауға және өндіруге арналған келісімшартта немесе көмірсутектерді өндіруге немесе барлауға және өндіруге арналған келісімшартта көрсетілген 4500 метрден аспайтын және көмірсутектер кен орындарының ең төменгі нүктесі тау-кен учаскесі болмаған кезде көмірсутектерді өндіруге немесе барлауға және өндіруге арналған келісімшарт. жер қойнауын пайдаланғаны үшін баламалы салықты төлеушілер болып табылатын 5000 метр және одан төмен тау-кен учаскесінің болмауы.

Шикі мұнай және тазартылған мұнай өнімдері 2709 00 субпозициясына жатқызылған тауарлар болып табылады. ЕАЭО сыртқы саудасына жататын тауарлардың бірыңғай номенклатурасы.

Шикі мұнайды және шикі мұнай өнімдерін экспорттау кезінде экспорттық рента салығы шикі мұнайдың бір баррелінің әлемдік бағасы негізінде пайызбен есептеледі. Мысалы: барреліне 20 долларға дейін – 0%; барреліне 200 долларға дейін – 32%.

7. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу

Жер қойнауын пайдаланушылардан алынатын арнайы төлемдер мен салықтарға мыналар жатады:

 1. қол қою бонусы;
 2. тарихи шығындарды өтеу үшін төлем;
 3. жер қойнауын пайдаланудың баламалы салығы;
 4. роялти;
 5. өнімді бөлудегі Қазақстан Республикасының үлесі;
 6. пайдалы қазбаларды өндіру салығы;
 7. үстеме пайда салығы.

Тапсырыс танапты (егістіктер тобын, егістік бөлігі) рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, суарылатын, шекті және сарқылған санатқа жатқызу, олардың айналдыру және тапсырыс пайдалы қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық салуды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

8. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық

Мүлік салығын төлеушілер:

 1. Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығы негізінде салық салу объектісі бар заңды тұлғалар;
 2. Қазақстан Республикасының аумағында меншiк негiзiнде салық салу объектiсi бар дара кәсiпкерлер;
 3. меншiк, пайдалану құқығында концессия шартына сәйкес концессия объектiсi болып табылатын салық салу объектiсi бар концессионер;
 4. тізімге енгізілген тұлғалар Салық кодексінің 518-бабы.

Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін мүлік салығын дербес төлеуші ​​деп тануға құқылы.

Жалпы салық ставкасы салық салу объектілерінің орташа жылдық құнының 1,5%-ын құрайды, алайда Қазақстан Республикасының Салық кодексінде салық төлеушінің мәртебесі мен қызметінің түріне байланысты басқа ставкалар көзделген.

Салық базасына 0,5 пайыздық ставка бойынша мүлік салығын мына төлеушілер есептейді:

 1. жеке кәсіпкерлер;
 2. оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар.

Салық салу базасы сәйкес айқындалатын жеке тұлғалардың мүлік салығы Салық кодексінің 529-бабымен, көрсетілген ставкалар бойынша салық салу объектілерінің құнына байланысты есептеледі Салық кодексінің 531-бабы.

9. Жер салығы

Төлеушілер – салық салу объектілері бар жеке және заңды тұлғалар:

 1. меншік құқығында;
 2. тұрақты жер пайдалану құқығы туралы;
 3. бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығына.

Салық салу объектісі жер учаскесі (жер учаскесіне ортақ үлестік меншік құқығымен – жер үлесі) болып табылады. Салық ставкалары Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 503-510-баптарында жерлердің нысаналы мақсатына, олардың орналасқан жеріне және т.б.

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түрлері

 Қазақстан Республикасында мыналар бар:

Салық

Төлемдер

 1. корпоративтік табыс салығы;
 2. жеке табыс салығы;
 3. қосымша құн салығы;
 4. акциздер;
 5. экспортқа рента салығы;
 6. жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары;
 7. әлеуметтік салық;
 8. көлік құралдары салығы;
 9. жер салығы;
 10. мүлік салығы;
 11. ойын бизнесі салығы;
 12. бірыңғай жер салығы;

 1. мемлекеттік баж;
 2. алымдар;
 3. төлем:

 • қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу үшін лицензияларды пайдалану;
 • жер учаскелерін пайдалану;
 • жер үсті су ресурстарын пайдалану;
 • қоршаған ортаға эмиссиялар;
 • жануарлар дүниесін пайдалану;
 • орман пайдалану;
 • ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану;
 • радиожиілік спектрін пайдалану;
 • қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты қамтамасыз ету;
 • сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру.

Халықаралық шарттарды қолдану мақсатында қосылған құн салығы және акциздер жанама салықтар болып табылады.

Резиденттердің және резидент еместердің табыстарына салық салу

Салық салу мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті:

1) жеке тұлға:

 • Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын;
 • Қазақстан Республикасында тұрақты тұрмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында болып табылатын;

2) заңды тұлға:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған;
 • тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында орналасқан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған. Тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) директорлар кеңесінің немесе осыған ұқсас басқару органының отырысында айқындалған, салық төлеуші ​​ретінде салық төлеуші ​​ретінде тіркеу есебіне қою кезінде мәлімделген Қазақстан Республикасындағы нақты басқару органының орналасқан жері болып табылады. салық органы және басқару органының тиісті хаттамасында көрсетіледі

Жеке тұлға, егер ол Қазақстан Республикасында күнтізбелік кемінде бір жүз сексен үш күн (келу және кету күндерін қоса алғанда) Қазақстан Республикасында болса, ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын болып танылады. ағымдағы салық кезеңінде. Жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы, егер бір мезгілде мынадай шарттар орындалса, Қазақстан Республикасында орналасқан деп танылады:

 1. жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты (тұруға ықтиярхат) бар болса;
 2. жұбайы және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұратын жеке тұлға;
 3. Қазақстан Республикасында жеке тұлғаға және (немесе) жұбайына және (немесе) оның меншiгiндегi немесе өзге де түрдегі жылжымайтын мүлiктiң болуы жақын туыстарыөзінің тұрғылықты жері үшін және (немесе) жұбайының және (немесе) жақын туыстарының тұрғылықты жері үшін кез келген уақытта қолжетімді.

Қазақстан Республикасының резиденттері Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі көздерден алынатын кірістер бойынша Салық кодексінің нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасында салық төлейді. Резидент еместер Қазақстан Республикасында салық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыстар бойынша салық төлейді. Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметтi тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер осындай тұрақты мекеменiң қызметiмен байланысты Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегi көздерден алынатын табыстар бойынша салық заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында да салық төлейдi.

Бейрезиденттің тұрақты мекемесі

Салық кодексіне сәйкес, егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, резидент еместің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі, ол арқылы резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мынадай қызмет орындарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы осындай іс-шараларды жүзеге асыру мерзіміне қарамастан:

I. ОРЫН:

 1. тауарларды өндіру, өңдеу, жинақтау, орау, орау және (немесе) жеткізу жүзеге асырылатын кез келген орын;
 2. кез келген басқару орны;
 3. кез келген жер қойнауын геологиялық зерттеу, барлау, пайдалы қазбаларды өндіру және (немесе) пайдалы қазбаларды өндіру бойынша дайындық жұмыстары және (немесе) жұмыстарды орындау, барлау және (немесе) барлау және (немесе) қадағалау жөніндегі қызметтерді көрсету және (немесе) пайдалы қазбаларды өндіру;
 4. құбырға қатысты іс-шараларды (соның ішінде бақылауды немесе бақылауды) жүзеге асырудың кез келген орны;
 5. ойын автоматтарын (соның ішінде консольдерді), компьютерлік желілер мен байланыс арналарын, аттракциондарды орнатуға, реттеуге және пайдалануға байланысты, сондай-ақ көліктік немесе өзге де инфрақұрылыммен байланысты қызметті жүзеге асырудың кез келген орны;
 6. егер Салық кодексінің 220-бабының 5-тармағында өзгеше белгіленбесе, тауарларды көрмелер мен жәрмеңкелерде өткізу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өткізу орны;
 7. құрылыс қызметі және (немесе) құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілетін, сондай-ақ осы жұмыстардың орындалуын бақылау жөніндегі қызметтерді көрсететін кез келген орын;
 8. Салық кодексінің 220-бабының 6-тармағында көрсетілген қызметті жүзеге асыратын өкілдікті қоспағанда, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің орналасқан жері;
 9. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес резидент еместің атынан Қазақстан Республикасында делдалдық қызметті жүзеге асыратын тұлғаның орналасқан жері;
 10. шет мемлекеттің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес резидент емеспен жасалған бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы-резиденттің орналасқан жері, егер мұндай бірлескен қызмет Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылса.

Егер жоғарыда аталған тармақтардың бірінде қызмет көрсету немесе жұмысты көрсету орны көрсетілмесе, онда Қазақстан Республикасының аумағында қызмет көрсету, жұмыстарды орындау, қызметкерлер немесе басқа тұлғаларға жалданатын басқа персонал арқылы жүзеге асырылады. осы сипаттағы қызмет Қазақстан Республикасының аумағында жалғастырсаңыз осындай мақсаттар үшін -resident, резидент еместiң тұрақты мекемесi ретінде танылады кез келген он екi айлық кезең iшiнде астам бір жүз сексен үш күнтізбелік күн Қазақстан күннен бастап бір жоба немесе ілеспе жобалар шеңберінде кәсіпкерлік қызметтің басталуы.

Егер бейрезидент қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шартқа сәйкес тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайтын қызметті құрылымдық бөлімше арқылы жүзеге асырса, онда Салық кодексінің нормалары: тұрақты резидент емес мекемелер. Бұл ретте мұндай құрылымдық бөлімше қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқылы.

Тәуелді агент

Егер резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында кәсiпкерлiк қызметтi тәуелдi агент арқылы жүзеге асырса, онда мұндай резидент еместiң тәуелдi агент осы емес үшiн жүзеге асыратын кез келген қызметке байланысты тұрақты мекемесi бар болып есептеледi. -осындай іс-шараларды жүзеге асыру мерзіміне қарамастан резидент.

Тәуелдi агент жеке немесе заңды тұлға болып табылады, кім, шарттық қатынастар негізінде , болып әрекет, Қазақстан Республикасында резидент еместің мүдделерін білдіруге уәкілетті және (немесе) атынан және белгілі бір құқықтық әрекеттерді орындау резидент еместің шығысы, оның ішінде ақылы қызметтерді көрсету шартын жасасу немесе мұндай шартты жасасуда негізгі рөл атқару немесе резидент емеске меншік (пайдалану құқығы) негізінде тиесілі мүлікті беруді қоспағанда, сақтандыру брокерінің қызметін және мұндай агент тек қана немесе бірінші кезекте әрекет ететін жағдайларды қоспағанда, мұндай қызметті ол кедендік өкіл, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы және өзге де брокерлік қызмет шеңберінде жүзеге асырған кезде. резидент еместің атынан.

II. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған еншілес ұйым арқылы жүзеге асырылатын қызметі, егер еншілес ұйым болып табылса, резидент еместің тұрақты мекемесінің құрылуына әкеп соғады. сәйкес тәуелді агент ретінде танылады Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 220-бабының 3-тармағы.

III. Резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында өткiзiлетiн көрмелер мен жәрмеңкелерде тауарларды өткiзу кезiнде, егер мұндай сату күнтiзбелiк он күннен астам уақытқа созылса, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрады.

IV. Резидент еместің тек қана дайындық немесе көмекші сипаттағы мынадай қызмет түрлері резидент еместің кәсіпкерлік қызметінің негізгі түрлерінің құрамына кірмейді және үш жылдан аспайтын мерзімде тұрақты кәсіпкерлік субъектісін құруға әкеп соқпайды. Қазақстан Республикасында резидент еместі құру:

 1. кез келген орынды резидент емеске тиесілі тауарларды сатусыз сақтау және (немесе) көрсету мақсатында ғана пайдалану;
 2. тұрақты қызмет орнын резидент емеске тауарларды сатпай сатып алу мақсатында ғана ұстау;
 3. тұрақты қызмет орнын тек ақпаратты жинау, өңдеу және (немесе) тарату, резидент емес сататын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жарнамалау немесе нарықты зерттеу үшін ұстау.

Салық салу

Қазақстанда аймақтағы ең бәсекеге қабілетті салық режимдерінің бірі бар.

Қазақстан, Ресей және Қытайдағы негізгі салық мөлшерлемелерін салыстыру

Салық

Қазақстан

Ресей

Қытай

CIT

жиырма%

жиырма%

25%

ҚҚС

12%

жиырма%

он үш%

Жер салығы

$ 0,03- $ 0,16 / 1 м 2

0,3%, 1,5%

-

Мүлік салығы

1,5%

2,2%

1,2% *, 12% **


*бағаланған құны, **жалға берілетін мүлік

Дереккөз: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Ресейдің Федералдық салық қызметі, Қытай Халық Республикасының Мемлекеттік салық басқармасы

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында қос салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы шет мемлекеттермен жасалған 55 конвенция бар. Қосарланған салық салуды жою – әрбір уағдаласушы мемлекеттің салық төлеушіге бір рет – уағдаласушы мемлекеттердің бірінде салық төлеу мүмкіндігін беретін рәсім. Конвенциялардың толық тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтында орналасқан.

Қосымша мәліметтер: https://kgd.gov.kz/kk/content/tabys-pen-kapitalga-salynatyn-salyktarga-katysty-kosarlangan-salyk-saludy-boldyrmau-zhne-0

Ұлттық заңнама

Қазақстан Республикасының салық заңнамасы негізделеді Конституция Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңынан (Салық кодексі), сондай-ақ қабылдануы Салық кодексінде көзделген нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

2017 жылғы 25 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Мемлекет басшысының «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауы мен Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 ж. бес институттық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» Ұлт. Ең маңызды өзгеріс салық заңнамасының барлық белгісіздіктері мен шешілмеген мәселелерін түсіндіру салық төлеушілердің пайдасына болады. Сондай-ақ, Жаңа Салық кодексінде жер қойнауын пайдаланушылар мен басқа да салалар үшін салық салу режимін ынталандыру, салық төлеушілердің жыл ішінде заңнамаға енгізілген өзгерістерді зерделеу мерзімін ұлғайту, сондай-ақ оңайлатылған салықтық әкімшілендіру көзделген.

Қосымша мәліметтер: https://kgd.gov.kz/kk/content/kr-salyk-kodeksi

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге